/* Culori linkuri ----------------------------------------------- */

Principiile Lucrării

Acest ”legământ” a fost formulat de fratele Tom Gentry ca o dorință pentru lucrarea și misiunea 
Speranță pentru Viitor,
 el este mai mult decât o simplă declarație sau angajament 
este o viziune care definește scopul acestei lucrări. 

Acest set de șapte principii biblice ne-au rămas ca un set de principii de bază după care continuăm să ne ghidăm, funcționăm, dezvoltăm colaborări și facem diverse parteneriate în cadrul Speranță pentru Viitor.

    La început Dumnezeu fiind singur, existând prin Sine, a ales să-l creeze pe om după chipul şi asemănarea Sa, dar şi să se descopere pe Sine   omului prin Creaţia Sa, prin Cuvântul Său şi în cele din urmă prin persoana Domnului Isus Hristos, singurul Său Fiu. Continuând prin  sângele legământului Său şi prin naşterea din nou, El locuieşte în copii Lui prin Duhul Sfânt şi îi face părtaşi naturii divine. 
    Astfel în ceea ce ne priveşte pe noi, odată intraţi în acest legământ al harului prin credinţă, trebuie să căutăm să descoperim responsabilitatea omului înaintea lui Dumnezeu, Creatorul tuturor, Răscumpărătorul omului, Susţinătorul vieţii, şi Dătătorul vieţii veşnice; şi să împlinim această responsabilitate. 
    Având gândul lui Hristos prin descoperirea lui Dumnezeu de Sine şi descoperirea a ceea ce poate fi descris ca datoria noastră înaintea lui Dumnezeu şi a omului. 
    În continuare vom prezenta şapte Principii biblice despre care credem că sunt necesare pentru împlinirea acestei datorii, şi ca fiind principii fundamentale în Misiunea Speranţă pentru Viitor.

1. Glorificarea lui Dumnezeu. Ţinând seama că Dumnezeu a creat omul în conformitate cu propria-I voie şi după buna Lui plăcere, astfel încât El să fie glorificat în om, devine clar pentru această lucrare că Dumnezeu trebuie glorificat în tot ceea ce facem. În acest mod facem   împreună un legământ prin care fiecare aspect al acestei lucrări să vină sub controlul acestui principiu: prin care tot ceea ce facem, să fie făcut pentru slava lui Dumnezeu, şi fiecare decizie luată să fie luată prin prisma întrebării: Va fii Dumnezeu glorificat?

2. Înălţarea Cuvântului lui Dumnezeu. Cunoscând că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi singura bază pentru credinţă, doctrină, viaţă şi sfinţenie şi că în ea este aşezată toată înţelepciune, cunoştinţa şi înţelegerea care îl face pe om capabil să-L glorifice pe Dumnezeu În acest mod facem împreună un legământ prin care fiecare aspect al acestei lucrări şi tot ceea ce facem în această lucrare va fi bazat pe principiile şi preceptele Bibliei. Toată Vestirea Cuvântului, Predicarea, Învăţătura, Consilierea, Lauda, Închinarea, Mărturiile, Regulile, Legile şi activităţile trebuie să fie adânc înrădăcinate şi să-şi aibă baza în Cuvântul lui Dumnezeu, împărţite drept şi aplicate spiritual în lumea în care trăim şi slujim.

3. Zidirea şi Întărirea Bisericilor. Cunoscând că Domnul Isus a iubit   Biserica şi şi-a dat viaţa pentru ea, răscumpărând-o cu sângele Său şi deoarece Biserica este singura formă de organizare despre care se afirmă în mod expres în Biblie că este trupul lui Hristos a cărui cap este chiar El. În acest mod facem împreună un legământ prin care toată lucrarea Speranţei pentru Viitor să aspire să zidească şi să întărească biserica locală şi că în mod expres noi vom planifica toate activităţile astfel încât să nu interfereze cu desfăşurarea normală a programelor din bisericile locale.

4. Cei pierduţi să asculte Evanghelia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…, ştiind că este imposibil ca Dumnezeu să fie glorificat în omul pierdut şi prin porunca specifică a Domnului Isus de a predica Evanghelia la orice făptură. În acest mod facem împreună un legământ, prin toate mijloacele Biblice ne vom strădui să-i câştigăm pe cei pierduţi la Hristos şi să-i ucenicizăm adăugându-i la biserica locală.

5. Edificarea Sfinţilor. Crezând că Dumnezeu este glorificat cu adevărat doar când neprihănirea Domnului Isus Hristos este manifestată în sfinţii Săi, în acest mod facem împreună un legământ prin care toate activităţile pe care Speranţă pentru Viitor le organizează sau în care   participă, se va căuta  edificarea celor sfinţi, îndemnându-i să crească în har şi adevăr, ca noi făpturi în Hristos, fiind conformaţi chipului Său şi aducând roadă spre gloria lui Dumnezeu. În acest scop vom încerca să creăm o atmosferă în care este libertate pentru ca Duhul Sfânt să lucreze, libertate pentru copii lui Dumnezeu să crească, programe care să promoveze ucenicizarea biblică, lideri puternici care să aşeze exemple dumnezeieşti, şi învăţături de corectare şi îndreptare  în dragoste şi totodată de apărare împotriva greşelilor.

6. Practicarea isprăvniciei. Fiind prin natura ei o misiune a credinţei, fiind binecuvântaţi de Dumnezeu în ambele direcţii atât spiritual cât şi financiar-material, înţelegând cu multă seriozitate adevărul - cui i s-a dat mult i se va cere mult. În acest mod facem împreună un legământ prin  care vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că tot ceea ce Domnul ne dă sau asigură pentru această lucrare este folosit cu responsabilitate şi multă grijă, dezvoltat la capacitate maximă, şi dându-ne silinţa cu seriozitate să fim ispravnici (administratori) credincioşi Domnului Isus Hristos.

7. Motivaţia să fie Dragostea. Înţelegând că, Cuvântul lui Dumnezeu  pătrunde chiar şi gândurile inimii, ştiind că Dumnezeu poate fi glorificat în lucrurile făcute cu dragoste de o inimă curată, în acest mod facem  împreună un legământ prin care lăsăm deoparte toate speranţele şi aspiraţiile de bunăstare şi poziţie personală, acceptând cu bucurie rolul nostru de slujitori nevrednici, dorind nimic mai mult să fim cunoscuţi ca slujitori ai Dumnezeului Viu, care fiind constrânşi de dragostea lui Isus Hristos au văzut care este datoria lor şi au împlinit-o.

 În cele din urmă, ştiind că nici un legământ dintre oameni nu poate fi mai măreţ decât oamenii înşişi, să se ştie că prin credinţă am intrat  împreună în acest legământ cu Domnul Isus Hristos, că în conformitate cu voia Lui şi cu ajutorul Lui lucrarea Speranţă pentru Viitor va fi condusă de aceste şapte adevăruri biblice, şi că va fi depus orice efort posibil pentru a ne asigura că nici considerentele sociale, financiare sau de altă natură nu vor delimita dorinţa noastră de a-L căuta pe Dumnezeu din toată inima noastră, din tot sufletul nostru şi cu toată puterea noastră şi să-L vedem pe El glorificându-se pe Sine în tot ceea ce facem, în tot ceea ce spunem, în tot ceea ce gândim şi în tot ceea ce suntem.

A Lui să fie gloria şi slava.
Amin
     

Un comentariu:

  1. Frumoase principii...a ales bine fratele Tom .Eu nu îl cunosc și nici nu l-am văzut vreodată dar cred că a fost un om deosebit și folosit de Dumnezeu..la fel îmi doresc pentru toți frați mei și surorile mele in Hristos să fim o mărturie vie și voia Lui să o facem mereu.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Domnul sa ne ajute ca aceste principii sa le ținem până la capăt.

    RăspundețiȘtergere

Părerea ta contează!! Exprim-o civilizat.