/* Culori linkuri ----------------------------------------------- */

Citirea Bibliei

Romani 10:17
“ASTFEL, CREDINŢA VINE ÎN URMA AUZIRII; IAR AUZIREA VINE PRIN CUVÂNTUL LUI HRISTOS.”

Când oamenii îşi deschid Biblia, ei fac lucrul acesta având diferite motive. Unii o deschid pentru că doresc mângâiere pentru o inimă îndurerată. Alţii caută călăuzire. Unii caută o promisiune sau un adevăr, alţii aspiră la înţelepciune şi cunoaştere. Unii caută calea mântuirii, iar alţii se simt obligaţi pentru că aşa face un creştin. Unii caută să-l audă pe Dumnezeu vorbind, iar alţii caută o predică.
La acest curs vom deschide Biblia pentru a ne perfecţiona deprinderile de studiere a Bibliei.
În studierea Bibliei primul pas este citirea. Înainte de a putea face observaţii într-un text, acesta trebui citit. În ciuda ,, experienţei”, puţini oameni citesc atât de bine cum ar putea. Cei mai mulţi citesc prea lent şi nu se pot concentra, uită.
Cititul ne va familiariza cu faptele, ne va face cunoştinţă cu personajele, cultura vremii şi timpul evenimentelor.
Cititul ne va lărgi orizontul asupra planului de răscumpărarea lui Dumnezeu.
Există mai multe moduri de a citi: citirea pentru aţi umple inima (devoţională), citire pentru a descoperi conţinutul (examinativă), citire pentru a înţelege (analitică).

Motive să citim Biblia
• Să căutăm călăuzire
• Să căutăm mângâiere
• Să căutăm cunoaştere şi înţelepciune
• Din curiozitate
• Pentru instruire

,, Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră,…” - Neemia 8:8
Ideea esenţială în acest text este înţelegerea celor citite.
Trei sunt elementele care trebuie urmărite la lectura atentă a unui text: Ideile principale
Detaliile importante
Aprecierea textului

A. Ideile principale se pot găsi la nivelul cărţii, capitolului, subcapitolului, sau al paragrafului.
Ideea principală a unui text descriptiv este transmisă de ansamblul textului respectiv.

În textele discursive ideea principală este conţinută într-o frază-cheie, aflată:
1. La începutul textului, în abordările deductive.
2. La sfârşitul textului, în abordările inductive.

B. Detalii importante pot fi dovezi, exemple sau argumente în favoarea idei principale. Observarea detaliilor poate fi uşurată de urmărirea câtorva tipuri de indicii:
1. Indicii de structură a textului. În text există anumite cuvinte,
idei, gânduri, afirmaţii care ne dau indicii pentru descoperirea structurii. Aceştia se numesc indicatori structurali. Dintre ei menţionăm: asocierea, contrastul, repetiţia, de la cauză la efect, de la efect la cauză, explicaţia, ilustraţia, punctul culminant, pivotul, alternarea, pregătirea, rezumatul, întrebarea pusă, răspunsul la întrebare, etc. Aceştia sunt cuvinte şi expresii cheie, cum ar fi: pe de altă parte, totuşi, cu toate acestea, de exemplu, în plus, de aceea, etc.

C. Aprecierea textului
O bună înţelegere a unui text presupune:
- interacţiunea cu textul ,, Căutaţi în Cartea Domnului şi citiţi! …” - Isaia 34:16
- atitudine deschisă, interesată, umilă faţă de textul Scripturii.
„Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte” ,,Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi …., şi nici unul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” - Daniel 12:10
- aprecierea textului din perspectiva implicaţiilor practice, pe care le poate avea pentru tine.
,, Cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte căutând să faci tot ce este scris în ea,căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” - Iosua 1:8

Elementele citirii
1. Fixările - sunt opriri ale ochilor în timpul parcurgerii textului, când de fapt are loc citirea.
2. Câmpul vizual - se referă la numărul de cuvinte pe care le poate cuprinde şi citi ochiul dintr-o dată în momentul fixării.
3. Revenirile - se referă la mişcări înapoi ale ochilor în timpul citirii, datorită lipsei de concentrare.
4. Sub-vocalizările - se referă la pronunţare în gând sau în şoaptă a cuvintelor citite.
Toate aceste elemente contribuie la eficienţa cu care citim. Prin exerciţii se pot îmbunătăţi fiecare din ele devenind cititori mai rapizi şi mai eficienţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta contează!! Exprim-o civilizat.